Historie naší Pohádky…

test Krumlovská pohádka, dvoupatrový objekt s čtyřosým průčelím – původně gotická stavba, byla zásadně renesančně přestavěna v poslední ¼ 16. století. Další malé úpravy ve vnitřních dispozicích a na uliční fasádě byly provedeny v období klasicismu. V roce 1993 proběhla v objektu částečná rekonstrukce, při níž byla objevena bohatá renesanční dekorativní malba v obou síních (restauraci) a na schodištích – s grafity a malby.
Ve spodní síni (na recepci) byly ve štukových kruzích objeveny malby erbů krumlovské vrchnosti, které byly restaurovány v roce 1994. Sondážní průzkum fasády v roce 1994 objevil hodnotné dekorativní vrstvy na uliční i dvorní fasádě. Hotel s restaurací se může pyšnit významnými architektonickými detaily – sklenutou křížovou klenbou s vysokými hřebínky, valeně klenutými místnostmi, dvorem přilepeným k původnímu městskému opevnění, bohatou dekorativní výmalbou přízemní erbovní síně, sgrafitovou výzdobou dvora a fragmentem unikátní kostěné dlažby v erbovní síni.